Izlagačima nudimo

 • Detaljne informacije o svim organizatorima sajma „Messe München“
 • Individualno savetovanje i podršku pri Vašem sajamskom nastupu
 • Podršku prilikom prijavljivanja, kod pozicioniranja i tehničke pripreme

 • Posredovanje u pronalaženju firmi za izradu sajamskih štandova
 • Posredovanje u prevodilačkim uslugama
 • Pružanje informacija o mogućnostima subvencionisanja Vašeg sajamskog nastupa od strane državnih institucija ili udruženja
 • Podršku u Vašem reklamnom oglašavanju pre, za vreme i nakon sajma

 • Podršku u vezi ponude putovanja i noćenja za vreme Vašeg boravka na sajmu

Posetiocima nudimo

 • Detaljne informacije o svim događajima sajma „Messe München“

 • Informacije o predregistraciji ili online- prodaji karata

 • Podršku i savetovanje organizovanim posetilačkim grupama (20+ učesnika)

 • Podršku u vezi ponude putovanja i noćenja za vreme Vašeg boravka na sajmu

Zastupnicima medija nudimo

 • Stavljanje na raspolaganje informacija i slika iz štampe, statistike i ostalih relevantnih informacija o svim sajmovima u okviru sajma „Messe München“

 • Podršku prilikom online-akreditacije

 • Pozivanje na konferencije za štampu i prezentacije sajma „Messe München“

 • Podršku u vezi ponude putovanja i noćenja za vreme Vašeg boravka na sajmu